Windykacja

1. Postępowanie polubowne przedsądowe

Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Jako firma wyspecjalizowana, posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość możliwości prawnych, co ułatwia nam efektywne przeprowadzenie rokowań na tym etapie.


Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach, przekazujemy je również Wierzycielowi.


Na etapie przedsądowym uzyskujemy dla naszych klientów dodatkowe dowody istnienia długu. Uzyskane przez nas dowody sprawiają, iż ewentualna sprawa sądowa jest formalnością i kończy się ona wydaniem Nakazu Zapłaty w trybie nakazowym.


2. Postępowanie sądowe

Oferujemy naszym klientom pomoc w prowadzeniu spraw sadowych. Podpisanie umowy z naszym biurem nie wyklucza prowadzenia spraw w Sadzie bezpośrednio przez wierzyciela.

3. Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucyjne, po nieskutecznej egzekucji komorniczej

Na podstawie prawomocnego Nakazu zapłaty (Wyroku) rozpoczynamy negocjacje z dłużnikiem dotyczące dogodnych dla stron form i terminów spłaty należności. Jeżeli zachodzi taka potrzeba ustalamy nowe miejsce pobytu dłużnika, prowadzimy aktywne działania zmierzające do określenia możliwości efektywnego odzyskania należności. Zdobyte informacje wykorzystujemy w negocjacjach z dłużnikiem.


Nasze działania pozwalają ograniczyć koszty oraz czas związany z niejednokrotnie długotrwałym postępowaniem egzekucyjnym.

W celu zlecenia nam sprawy należy przesłać (w wygodny dla Państwa sposób: emailem, faksem lub listem) do naszego biura kopie:

  • zestawienia faktur VAT, z którego wynika aktualne saldo należności,
  • dowolnej faktury VAT,
  • umowy współpracy (jeśli była zawierana z dłużnikiem),
  • w przypadku spraw po postępowaniach sądowych: kopia wyroku lub nakazu zapłaty,
  • korespondencji do i od dłużnika (jeśli taka korespondencja była prowadzona).

Wzór umowy z naszym biurem znajduje się w zakładce Umowa. Treść umowy jest prosta i zwięzła, a jej zapisy mogą być indywidualnie negocjowane.

Windykacja bezpośrednia
Kraków i okolice

oraz obszar całego
województwa małopolskiego
Biuro Finansowe BEST Krzysztof Gołojuch
biurobest@tlen.pl
Nr konta:
PKO Bank Polski Inteligo
50 1020 5558 1111 1721 8330 0059
Zgłoś wierzytelność do windykacji wypełniając formularz on-line lub pobierz formularz

Właściciel Krzysztof Gołojuch

tel. 602 738 469