Giełda długów

Oferujemy do sprzedaży następujące wierzytelności:

Podstawa prawna publicznej oferty sprzedaży wierzytelności: art. 4 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 09.04.2010 r.